Tillsammans med Kristinehamns Multiband på Ölme Diversehandel