Bokade spelnngar

 

 • 31 juli
  • Visnums-Kils kyrka
   • Helgmålsbön 18.00
 • 6 augusti
  • Kvarngården, Kumla
   • 14.30
 • 15 augusti
  • Flatvik
   • Ekumenisk gudstjänst 15.00
 • 19 augusti
  • Källarn, Karlskoga
   • PRO Centrala kl 14.00
 • 28 augusti
  • Lenedagen
   • Fornminnesgården, Säldebråten 
 • 15 september
  • Bergmästaren, Karlskoga
   • PRO Östra 14.00
 • 15 oktober
  • Ekeby kyrka, Kumla
   • 14.00