Hågkomster och tillkomster

Diktsamling utgiven 2014. 

72 sidor. Dikter, sångtexter samt ett kåseri om Tingvalla Idrottsplats.

Pris 70 kronor.

Det kommer alltid en vår

Diktsamling utgiven 2011

75 sidor. Dikter, sångtexter samt kåserier om Lene, Degerfors och London.

Pris 70 kronor

Vänerland

CD-skiva utgiven 2015

14 egna sånger

Pris 70 kronor

Sångtitlar: Vänerland, Servicevisan, Emballage, I folkviseton, Till barnbarnen, De oskrivna visorna, Från Damaskus till Björneborg, Ögonblick, Tankar vid ett gammalt fotografi, Väsby kiosk, Pengar pengar, En välanpassad man, Dä ringer i fecka - anno 2015, Ligurisk morgon. 

Till en vild och evig längtan

CD-skiva utgiven 2016

14 visor av Dan Andersson med olika tonsättare

Pris 70:-

Sångtitlar: Hemlängtan, Spelmannen, Gunnar Vägman, Natt, Jag har drömt, Omkring tiggarn från Loussa, Postvagnen, Brooklandsvägen, Avskedssång till broder Joakim, Till min syster, En vårvisa, Min väg, Jungman Jansson, Till Dan Andersson.

Betalas via mitt bankgiro 5332-1592 

Vid postförsändelse tillkommer porto 50 kronor