Högboda församlingshem 2017

Tillsammans med Papis Bodian, Västerstrandskyrkan, Karlstad 2017

Församlingshemmet, Östra Ämtervik 2016

Folkets hus, Degerfors 2017